Miljødetektiver

Vi er en privat liten barnehage med inntil 18 barn( miljødetektiver ) i alderen 0-6 år. Tilsammen er vi 6 ansatte, fordelt på 4,7 årsverk. Barnehagen har en miljøprofil og det er godt synlig i det pedagogiske arbeidet gjennom året.

Fordi vi er en Miljøbarnehage, tenker vi enøktiltak, kildesortering og gjenbruk i vårt daglige virke. Vi prøver å velge miljøvennlige materialer ved alle innkjøp i barnehagen. Foreldre er oppfordret til å følge med på nettsidene www.naturvernforbundet.no , www.framtiden.no , og www.miljofyrtarn.no

Bergen Miljøbarnehage har en visjon om å vise vei mot

- et miljøbevisst samfunn

- et læringsmiljø som fremmer undring over samspillet menneske og natur

- å se muligheter i hverdagen

- vennskap, glede og trygghet i et språklig og flerkulturelt samfunn