Ansatte

Bergen Miljøbarnehage

Grete Bjerk

Stilling: Daglig leder
489 98 991
gb@miljobhg.no

Grete har jobbet i barnehage i over 28 år, i ulike stillinger.

Solfrid Johnsen

Stilling: Pedagogisk leder
55 12 31 62

Solfrid har over 16 års erfaring som Pedagogisk leder.

Ellen B. Lund

Stilling: Barnehagelærer
55 12 31 62

Ellen var ferdig utdannet barnehagelærer i 2013, og har erfaringer fra 3 ulike barnehager. Hos oss jobber hun i en 60% stilling som barnehagelærer.

Amalie Ulevik Bjerk

Stilling: Pedagogisk medarbeider
55 12 31 62

Amalie har en 20% stilling som pedagogisk medarbeider, og jobber en dag i uken. I tillegg studerer hun ved UiB, integrert lektor med master i nordisk.

Veslemøy Moldestad

Stilling: Pedagogisk medarbeider
55 12 31 62

Veslemøy har jobbet over 20 år i barnehage, og har en 80% stilling hos oss.